Inovacije u projektima vašeg poslovanja

Vodeći vas kroz sve faze pripreme i provedbe projekata iz EU fondova, koristim inovativne alate i inovativne načine razmišljanja. Posebnu pažnju posvjećujem vašoj poslovnoj strategiji i uvođenju inovacija u strateško planiranje razvoja poslovanja. Na koji način inovacije utječu na vaše poslovne procese, klimu u poduzeću, […]

Zajedničkim radom do uspjeha

Individualni pristup i zajednički rad na vašim projektima je način poslovanja Simić Savjetovanja. U svaki korak i svaku aktivnost sam osobno uključena i to je ono što me veseli. U svim koracima pripreme i provedbe projekta koji je financiran iz EU fondova pratim vas osobno. […]