Ne možete pronaći EU natječaj na kojem ste prihvatljiv prijavitelj? Ne dopustite da vam to onemogući rast poslovanja. Na raspolaganju vam stoje zajmovi po povoljnim kamatnim stopama, već od 0,1%, a koji su sufinancirani iz EU sredstava. U nastavku kratki pregled, a za više informacija se javite bez oklijevanja.

HAMAG-BICRO krediti:

Investicijski Zajam iz NPOO

Ciljana skupina– Mikro gospodarski subjekt
– Mali gospodarski subjekt
– Srednji gospodarski subjekt
IznosDo 100.000,00 EUR
Kamatna stopa*0,8%
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplateDo 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora– De minimis
Namjena– Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
– Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

KORISNICI INVESTICIJSKOG ZAJMA:

– imaju status “subjekta malog gospodarstva”

– registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam

– imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj

– imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme 

– nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci

– uredno podmiruju postojeća zaduženja 

– nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u:

  1. izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti 
  2. kupnju novog stroja i opreme,
  3. digitalizaciju poslovanja kroz kupnju softvera,
  4. ulaganje u energetsku učinkovitost
  5. ulaganje istraživanje i razvoj

Zajmovi za ruralni razvoj

Program zajmova za ruralni razvoj namijenjen je mikro i malim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

HBOR krediti:

Poduzetništvo mladih, žena i početnika

ESIF Krediti za rast i razvoj