Natječaji Grada Zagreba za projekte udruga

Natječaji Grada Zagreba za programe/projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.

Grad Zagreb je objavio 12 javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.

Rok za prijavu na sve navedene natječaje je 3. studeni 2014.