Usluge poslovnog savjetovanja, razvoja poslovanja i edukacija

Uspješno su odrađene usluge poslovnog savjetovanja i razvoja poslovanja te edukacije za klijente: WYG Savjetovanje d.o.o., HalPet d.o.o., Čipčić-Bragadin Mesić i suradnici d.o.o, Cognita d.o.o., Giding d.o.o., Drvona d.o.o., Lingua Centar, Knjižnica za mlade Karlovac, Klub iznajmljivača, Speculum d.o.o., Udruga za kreativni i socijalni rad, Goodwill Consulting d.o.o.

Usluge su uključivale rad na sljedećim projektima:

 • Ocjenjivanje prihvatljivosti projekata za financiranje iz EU fondova
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
 • Razvoj i provedba edukacija iz poslovnih vještina i financijske ekspertize (Lidl, Zagrebačka banka, Hrvatski Telekom, Pliva, Ina, Erste Card Club i dr.)
 • Razvoj i provedba edukacija iz EU fondova
 • Razvoj i provedba edukacija iz poduzetništva i poduzetništva za mlade
 • Rad na studiji izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt “Atrij znanja” Veleučilišta u Karlovcu
 • Ocjenjivanje projektnih prijava za poziv „Podrška razvoju Centara kompetencija“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Poslovno savjetovanje za EBRD Program za žene poduzetnice
 • Prodajno-razvojni projekti
 • Priprema specijaliziranih članaka za potpore u turizmu
 • Priprema dokumentacije za javnu nabavu
 • Ocjenjivanje projektnih prijava za poziv „COVID-19 Zajmovi“ Hamag-Bicro agencije
 • Izvođenje edukacije na Programu usavršavanja za obavljanje poslova voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova