EU natječaj za poljoprivrednike „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

Ovaj EU natječaj namjenjen je poljoprivrednicima koji prvi puta ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

  • sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla
  • sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete
  • sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvu
  • nacionalnom sustavu kvalitete
  • sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 “Ekološki uzgoj” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (odnosno da nisu podnijeli jedinstven zahtjev za potporu za mjeru 11), osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici mjere 11 “Ekološki uzgoj” iz Programa i tipa operacije 3.1.1.

ŠTO FINANCIRA EU NATJEČAJ?

  1. Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete u skladu s Ugovorom/Sporazumom o poslovnoj suradnji između korisnika i kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda /za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.
  2. Troškovi stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela u skladu s Ugovorom/Sporazumom o poslovnoj suradnji između korisnika i kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda/za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

Rok za prijavu je 30.09.2022.

Javite se bez oklijevanja za stručno savjetovanje  na 095 5277 278 ili [email protected]

Dobar konzultant je pola posla, a dobra priprema je 90% uspjeha.


EU natječaj za poljoprivrednike „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog EU natječaja je 10.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje od 5 godina u maksimalnom iznosu do 400.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje.

EU natječaj je namjenjen proizvođačkim organizacijama koje pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća i koje su priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2020. godine.

ŠTO FINANCIRA EU NATJEČAJ?

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog natječaja su:
1. Poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
2. Sakupljaje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije
3. Komercijalno i računovodstveno upravljanje
4. Centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja
5. Organiziranje i usmjeravanje u primjeni inovativnih procesa i digitalizacije
6. Druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina

Prihvatljivi troškovi za provedbu prihvatljivih aktivnosti su:

1. Administrativni troškovi
2. Troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
3. Troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište
4. Troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
5. Kupnja informatičke opreme i tehnologije
6. Trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika
7. Troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

Rok za prijavu je 30.09.2022.,

Javite se bez oklijevanja za stručno savjetovanje  na 095 5277 278 ili [email protected]

Dobar konzultant je pola posla, a dobra priprema je 90% uspjeha.