Ministarstvo gospodarstva dodjeljuje 90 milijuna kuna potpora po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja

Ministarstvo gospodarstva raspisalo je natječaj za Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih, vrijedan 90 milijuna kuna. Jedna je to od ključnih mjera za provedbu Industrijske strategije u 2015. godini.

Glavi cilj Operativnog programa je pridonijeti rastu investicija te zadržavanju i povećavanju broja zaposlenih. Maksimalni iznos potpore koju poduzetnik može dobiti za svoj projekt je 2 milijuna kuna.

Namjena potpora je ulaganje u materijalnu imovinu, odnosno kupovina strojeva i opreme koji će doprinijeti tehnološkoj obnovi, modernizaciji i proširenju proizvodnog asortimana. Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 25% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja i to ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

Intenzitet potpore: veliki poduzetnici mogu ostvariti potpore u visini od 25%, dok mali i srednji poduzetnici 35% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka  najkasnije do 30.06. 2017. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/predračuna sa datumom ne starijim od datuma objave natječaja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 26. lipnja 2015. godine