Vinska omotnica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila 20.11.2014 poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.–2018. za:

– mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
– mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Podnositelji prijave su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Potpora za mjeru Restrukturiranje može se odobriti za aktivnosti:
– Zamjene sorte (uključujući i cijepljenje),
– Premještanja vinograda i
– Poboljšavanja vinogradarskih tehnika.
Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 1.500.000. Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000. Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000.

Potpora za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina može se odobriti za aktivnosti:
– Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine
– Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe
– Opći troškovi (naknade za arhitekte i inženjere, konzultantske naknade…)
Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000. Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000. Maksimalni iznos potpore po projektu je od EUR 550.000 do EUR 1.500.000, ovisno o veličini podnositelja prijave.

Rok za prijavu na natječaj je 19.12.2014.